Ugunsdzēšamā aparāta pārbaude

Lai pārliecinātos, ka ugunsdzēšamais aparāts ir darba un lietošanas kārtībā, kā arī, ka ar to ir droši strādāt, ir jāveic regulāra ugunsdzēšamo aprātu pārbaude sertificētā uzņēmumā. Tamrex ir nepieciešamie sertifikāti un reģistrācija, lai profesionālā līmenī varētu piedāvāt saviem klientiem ugunsdzēšamo aparātu pārbaudi un apkopi. Reizi gadā ir jāveic ugunsdzēšamo aparātu pārbaude, jo aparātu darbību var ietekmēt temperatūras svārstības, mitrums vai vibrācija (piemēram, ugunsdzēšamie aparāti, kas atrodas automašīnā).

Ugunsdzēšamā aparāta pārbaudes gaita:

- tiek pārbaudīta uzrakstu salasāmība, ja tas ir nepieciešams, tie tiek atjaunoti;
- tiek pārbaudīts vārsts un plomba;
- tiek pārbaudīts spiediena rādītājs vai izmērīts spiediens;
- tiek nosvērts ugunsdzēšamais aparāts (C02 ugunsdzēšamā aparāta gadījumā);
- tiek pārbaudīta ugunsdzēšanas pulvera plūsma;
- tiek pārbaudīta ugunsdzēšamā aparāta šļūtene;
- tiek pārbaudīts ugunsdzēšamā aparāta korpuss;
- uz ugunsdzēšamā aparāta tiek uzlīmēta pārbaudes birka.

Kad ugunsdzēšamais aparāts iziet pārbaudi, uz tā tiek uzlīmēta uzlīme, kas apliecina, ka ugunsdzēšamais aparāts ir izgājis pārbaudi. Uz uzlīmes ir atzīmēts nākamās regulārās pārbaudes datums. Ja tiek noskaidrots, ka uz regulāro pārbaudi atnestajam aparātam vēl ir nepieciešama apkope vai, ja tam ir citi bojājumi, par to tiek ziņots klientam. Ar klienta piekrišanu tiek paveikta nepieciešamā apkope: spiediena pārbaude, uzpilde, etiķetes pievienošana.

Ja ugunsdzēšamajam aparātam ir nepieciešama apkope, tad tā izmaksās salīdzinoši lēti, piemēram, tukša pulvera ugunsdzēšamā aparāta uzpilde izmaksās pusi no jauna aparāta cenas. Ja ugunsdzēšamais aparāts jau ir izmantots, tas ir jānogādā uz apkopi, jo pulveris, kas paliek tā ventiļa starpā, pēc kāda laika var izraisīt palikušā spiediena izsīkšanu.

Drošības centrs "Tamrex" pārbauda, veic apkopi un spiediena pārbaudi šādiem ugunsdzēšamajiem aparātiem:
- Pārbaudām, veicam apkopi un spiediena testu zem spiediena esošiem (ar manometra palīdzību) ugunsdzēšamajiem aparātiem, kuru lādiņš ir 1 kg–100 kg;
- Pārbaudām, veicam apkopi un spiediena testu ar spiediena patronu (bez manometra), kuru lādiņš ir 6 kg–100 kg;
- Pārbaudām ar spiediena patronu (bez manometra) pulvera ugunsdzēšamos aparātus, kuru lādiņš ir 1 kg–6 kg;
- Pārbaudām, veicam apkopi un spiediena testu ar spiediena patronu (bez manometra) ūdens un putu ugunsdzēšanas aparātiem, kuru lādiņš ir 6 l–100 l;
- Pārbaudām, veicam apkopi un spiediena testu zem spiediena esošiem (ar manometra palīdzību) ūdens, tauku un putu ugunsdzēšamajiem aparātiem, kuru lādiņš ir 2 l–100 l;
- Pārbaudām, veicam apkopi un spiediena testu CO2 ugunsdzēšamajiem aparātiem (ogļskābās gāzes, oglekļa dioksīda), kuru lādiņš ir 2 kg–50 kg (Krievijā ražotajiem CO2 aparātiem netiek veikta apkope, tomēr tie tiek pārbaudīti);
- Veicam spiediena pārbaudi visiem skābekļa baloniem (tajā skaitā elpošanas aparātiem).

TAMREX VEIKALI