Tuleohutus kodus


koduaken Kodu on Teie kindlus, kodu on Teie pere kaitsemüür, kodus on soe, hea ja turvaline olla. Kindluse kaitseks tuleb mängu panna kõik võimalikud vahendid - ohte tuleb osata ette näha ja ennetada. Lihtsate vahenditega on võimalik tagada seda, et Teie kodu ei ohustaks tuleroaks sattumine ning, et Teie perel oleks kodus kindel ja ohutu viibida.

Tulge TAMREXisse - meie aitame Teie kindlust tugevdada. 

Koduse tuleohutuse tagamiseks on olulised järgmised neli vahendit:
suitsuandur
;
tulekustuti;
tulekustutustekk;
vingugaasiandur.

Suitsuandur reageerib põlemisjääkidele ning on mõeldud tulekahju avastamiseks ja helialarmi andmiseks siis, kui põlemine on alles algfaasis ning tulekustutamine veel ka tavainimesele jõukohane.

Tulekustuti on esmane tulekustutusvahend väiksema tulekolde kustutamiseks. Tulekustutil näidatud juhiseid järgides saab sellega hakkama iga pereliige, ka suuremad lapsed.
Eestis on enim levinud kolme tüüpi kustutid: pulber-, vaht- ja CO2-tulekustutid. Koduseks kasutamiseks on kõige efektiivsem ja universaalsem pulberkustuti, kuid võimalike rasvapõlengute kustutamiseks köögis sobib spetsiaalne rasvakustuti, millega saab kustutada ka teisi põlevaid aineid.

Tulekustutustekk peaks olema köögis käepärast väikeste tulekollete lämmatamiseks. See on sobiv vahend rasvade ja väiksemate elektriliste seadmete kustutamiseks.
 
Vingugaasiandur peaks lisaks suitsuandurile olema kodudes, kus on ahi või kamin. See annab aegsasti häire enne vingugaasi ohtlikku mõju inimese tervisele.

Tule levik normaaltingimustes on vaid mõne minuti küsimus. Kui helistate õigeaegselt hädaabinumbrile 112, kulub tuletõrjel suuremates linnades sündmuskohale jõudmiseks aega olenevalt ilmastikutingimustest, liiklusoludest jms vähemalt 5-6 minutit, maapiirkondades veelgi rohkem. Seetõttu peaks kodus olema esmased vahendid, millega suurem tulekahju ise ära hoida, nii on Teie kodu tuleohutu ning Teie ise alati valmis tegutsema.

Suuresti tänu 2009. aasta juulist kohustuslikuks muutunud suitsuandurile ning inimeste suurenenud ohuteadlikkusele oli möödunud aastal ligi poole võrra vähem tuleohvreid, kui varasematel aastatel. Eesti kodud on juba muutunud tuleohutumaks ning lähevad seda teed edaspidigi. 

TAMREX pakub oma kauplustes suitsuandureid ja erinevaid esmaseid tulekustutusvahendeid, samuti teostame tulekustutite kontrolli ja hooldust.