Eesti tuletöö koolitus


Eesti-tuletookaart Tuletöid võib Eestis majandustegevusena osutada isik, kellel on kutsetunnistus või kes on läbinud tuletööde tegemise koolituse ja kellel on tuletöötunnistus.

Tuletöödeks on:
1) gaaskeevitustöö;
2) elekterkeevitustöö;
3) põlevvedelikuga metalli lõikamine;
4) ketaslõikuriga metalli lõikamine;
5) bituumeni ja muu põlevmastiksi kuumutamine ja kasutamine;
6) gaasleegi kasutamine;
7) muu tegevus, mille käigus kasutatakse leeki, tekivad sädemed või temperatuur, mille mõjul võib süttida ümbritsev põlevmaterjal, tekitades sellega reaalse tuleohu.

TAMREXi tuletööde tegijatele mõeldud tuleohutuskoolitus annab piisava ettevalmistuse täitmaks tuletööde tuleohutusnõudeid, vältimaks tulekahju ning tegutsemaks õigesti tulekahju puhkemisel. Koolitus viiakse läbi vastavalt Tuleohutuse seadusega ettenähtud nõudmistele.

Tuletöö tegijate tuleohutuskoolituse eesmärk on tagada tuletöö tegijale teadmised ja oskused ohutu tuletöö tegemiseks, vältimaks tulekahju ning tegutsemaks õigesti tulekahju puhkemisel.

Koolituse sisu:

1. Tuletöö ja selle tuleohtlikkus
Tuletöö olemus ja liigid.
Tuletööga kaasnevad riskid.
Tulekahju olemus ja selle levik.
Tuletööst tingitud tulekahjud ja nende tekkepõhjused.

2. Ohutus tuletöö tegemisel
Tulekahjude ennetamine ja tuleohutusnõuded.
Vajalikud tingimused tuletööks.
Tuletöö koht, selle valik ja ettevalmistamine.
Tulekustutusvahendid tuletöö kohas.
Töövahenditega kaasnevad riskid ning nende ohutu kasutamine.

3. Tulekahju korral tegutsemine
Käitumine tulekahju korral.
Tulekahju kustutamise põhi- ja ohutusreeglid.
Tulekustutusvahendite kasutamine.

4. Praktiline kustutusharjutus - annab piisava enesekindluse ja oskuse hädaolukorras tegutsemiseks.

Teadmiste kontroll:
- Koolituse läbimiseks sooritab koolitatav kirjaliku testi, milles 70% vastustest peavad olema õiged.

Koolituspäev kestab 8 x 45 min ca 6 tundi. 
Kui koolituse on tellinud organisatsioon, siis väljastatakse vastav koondtunnistus. Tuletöötunnistus (punane kaart) kehtib 5 aastat ning annab õiguse tuletööde teostamiseks Eesti territooriumil.

Koolitus toimub eesti keeles. 
NB! Venekeelse koolituse läbiviimiseks tuleb eelnevalt kokku leppida.

Küsige lisainfot või hinnapakkumist:
müügikonsultant Helena Oruvee, tel 654 9949, e-mail helena@tamrex.ee