Superpakkumine vooliksüsteemi kontrolliks ettevõtetele!

Sügishooajaks teeb Tamrex Ohutuskeskus superpakkumise - tuletõrje vooliksüsteemi veeandmise tõhususe kontroll kõikidele klientidele püsikliendi hinnaga (soodus hinnakirjast -15%). 

voolikukapp Päästeseaduse § 25 lg 4 (Tuleohutuspaigaldised) kohustab hoone valdajat omama ja töökorras hoidma ohutusnõuetes ettenähtud tuletõrje- ja päästevahendeid. Siseministri 08.09.2000.a. määruse nr. 55 “Tuleohutuse üldnõuded” osa V “Nõuded tuletõrje-veevõrgule” § 67 sätestab hoone valdaja kohustuse tagada tuletõrje-veevõrgu kontroll vähemalt kord aastas.

Tuletõrje voolikusüsteemi veeandmise tõhususe kontrolli teostab Tamrex Ohutuse OÜ Eesti Standard EVS-EN 671-3:2004 kirjeldatust lähtuvalt. Süsteemi kontrolli eesmärk on tuvastada selle nõuetele mittevastavused tagamaks selle töökorrasolek ning kasutusvalmidus tulekahju korral. Kontroll hõlmab kogu süsteemi ning selle dokumentatsiooni. Süsteemi veeandmise tõhususe kontrolli käigus kontrollitakse joapikkust ja veehulka kompaktjoa andmisel ja koonilisel pihustamisel või lamedapinnalisel pihustamisel. Tuletõrje vooliku survekatsetus maksimaalsel töörõhul minimaalselt kord 5 a jooksul.

Samuti saab tellida tulekustutussüsteemide spetsialisti kohale ja lasta tal üle vaadata vooliksüsteemi seisukord (võtab aega 1- 2 h). Soovi korral esitab spetsialist hinnangu koos hinnapakkumisega süsteemi töökorda viimiseks. 

Lisainfot firma üldtelefonilt 655 7788 või kustutussüsteemide spetsialistilt 654 9908 või e- posti teel .

Pakkumine kehtib kuni 15. novembrini 2006.