EAS alustas väikeettevõtetelt koolitusosakute taotluste vastuvõtmist

3. augustil 2009 alustas EAS (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus) mikro- ja väikeettevõtetele mõeldud koolitusosakute taotluste vastuvõtmist

Koolitusosak on sihtotstarbeline toetus tööalase täiendkoolituse ostmiseks, mille eesmärgiks on tõsta mikro- ja väikeettevõtete konkurentsivõimet läbi parema ligipääsu koolitusteenusele.

Koolitusosaku abil saavad FIE-d, mikro- ja väikeettevõtted hankida koolitusteenust riiklikelt koolitusasutustelt ja -firmadelt, keda EAS aktsepteerib ja kes on kantud nende teenusepakkujate nimekirja.

Toetuse maksimaalne suurus on 15 000 krooni toetusesaaja kohta. Finantseeritakse kuni 100% tehtud abikõlblikest kuludest üks kord aastas.